DIAGANGIO DIAGNÓZY - NEMOCI TEPEN A CÉV - ŽILNÍ TROMBÓZAHLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA

flebotrombóza – zánět hlubokých žil – Depht Venous Thrombosis

Definice:

Onemocnění žilního systému, nejčastěji končetin, kdy dochází ke vzniku krevní sraženiny, trombu. Terminologicky se jedná o postižení týkající se pouze hlubokého žilního systému. Trombus může žilní lumen buď částečně nebo úplně uzavřít.

Příčiny:

Ke vzniku trombu dojde za současné přítomnosti 3 faktorů - zpomalení krevního toku, poškození vnitřní výstelky cévní stěny a aktivaci prosrážlivých látek přítomných v krvi. Onemocnění může nastat náhle ze stavu plného zdraví, častěji však za tzv. stavů zvýšeného rizika. Může jít o dlouhodobá onemocnění s upoutáním na lůžko, úrazové stavy, těžší operace, pacienty s varixy, obézní, choroby s poruchou krevní srážlivosti, dlouhé sezení především za cestování, dlouhé stání při práci u některých profesí, při užívání některých léků(nejčastěji hormonální antikoncepce),kouření apod.

Příznaky:

Hlavními příznaky jsou otok končetiny a bolestivost. Mohou se přidat barevné změny - promodrání až profialovění končetiny, omezení hybnosti, někdy nápadné zvýraznění povrchních žil pod kůží na postižené končetině. Pokud se rychle během několika hodin zvětšuje otok a bolestivost je vhodné navštívit lékaře a absolvovat vyšetření k vyloučení nebo potvrzení trombózy. Mimo klasického klinického vyšetření jde o provedení ultrazvukového vyšetření a vyšetření krve se stanovením tzv. D-dimerů.

Léčba:

Potvrzením diagnózy následuje ihned započetí léčby léky na snížení srážlivosti krve - tzv. antikoagulace. Může jít o aplikaci léku v injekci nebo v tabletách. Za minimální dobu léčby se považují 3 měsíce. Delší doba od vzniku příznaků do zahájení léčby, komplikace v průběhu onemocnění nohou léčbu prodloužit. Pracovní neschopnost se dnes stanovuje individuálně, je snaha o především ambulantní léčbu, není již vždy nutná hospitalizace.

Komplikace:

Závažnou komplikací je plicní embolizace - část nebo celý trombus se uvolní a je zanesen krevním proudem jako vmetek do plicní tepny. Nedostatečné zprůchodnění žilního řečiště, přetrvávající otok končetiny má za následek rozvoj posttrombotického syndromu, kde kromě otoku se objevuje pigmentace kůže, rozvíjejí se křečové žíly s rizikem vzniku bércového vředu.

Prevence:

Prevence případné recidivy a rozvoje posttrombotického syndromu je v nošení kompresních punčoch, pohybová aktivita(chůze, jízda na kole nebo plavání), využívání úlevových poloh pro končetinu, dostatečný přijem tekutin, v určitých stadiích je vhodné nasazení venotonik, léků na posílení a ochranu žilní stěny a zmenšení otoku končetiny. Pro případ plánovaných chirurgických výkonů, onemocnění s delším upoutáním na lůžko, dlouhých cest(např. lety nad 6 hodin) je vhodné podání protisrážlivých léků a komprese končetiny bandáží nebo kompresní punčochou.


Ordinační doba:

Pondělí
08:00
-
16:00
Úterý
08:00
-
15:00
Středa
Dle objednání
Čtvrtek
08:00
-
15:00
Pátek
08:00
-
13:00

diagangio s.r.o.

Božetěchova 2737/79
Královo Pole
612 00 Brno
tel.: 739 899 561
tel.: 604 134 974

©2018 diagangio s.r.o.    datafox.cz webdesign